Klauwtenen en hamertenen

Klauwtenen en hamertenen corrigeren

Klauwtenen zijn een veel voorkomende podotherapeutische aandoening die specifieke behandelingen vereist.

Deze teenmisvormingen worden voornamelijk veroorzaakt door onevenwichtigheden in de spier- en botstructuren van de voet. De aangetaste gewrichten worden geleidelijk vervormd tot ze stijf worden met ontwrichting van het gewricht als gevolg. De kans op het ontstaan van deze misvormingen neemt toe met de leeftijd en het vrouwelijk geslacht, en komt tot 5 maal meer voor bij vrouwen.

De oorzaken van deze misvormingen zijn onder meer het type voet, vroeger trauma, gewrichtsaandoeningen, het soort schoeisel en neuromusculaire en ontstekingsziekten.

dedos en garra

Klauw- en hamertenen moeten op tijd behandeld worden om blijvende, starre misvormingen te voorkomen. In veel gevallen schuurt de binnenkant van de schoenen tegen de teengewrichten, waardoor eelt of slijmbeursontsteking op deze plaatsen ontstaat. In het plantaire gebied van de voet ontwikkelen de metatarsaalkopjes, die het gewicht van bijna het hele lichaam dragen, druk-eelt, zweren en mogelijk invaliderende plantaire pijn. Wanneer de misvorming dit stadium bereikt, worden de tenen stijf, inflexibel en niet in staat om te strekken. Daarom is een vroegtijdige behandeling en preventie van deze misvormingen belangrijk.

In chiropraktijk San Roman beoordelen we de mate van misvorming en stellen we de meest geschikte behandeling voor de patiënt voor. Wij gebruiken conservatieve behandeling voor milde of pijnlijke misvormingen, om te voorkomen dat ze verergeren. Wij raden ook zachte schoenen aan met ruimte voor de tenen en het vermijden van erg strakke schoenen of erg hoge hakken. Doe rekoefeningen voor je tenen. Wij opereren alleen als er sprake is van aanzienlijke misvorming en pijn.

 

In ons centrum voeren wij deze poliklinische operatie uit met minimale incisietechnieken voor de correctie van klauw- en hamertenen. Deze technieken vereisen een ruime ervaring van de chirurg, alsmede moderne apparatuur en instrumentarium in een centrum dat strikte aseptische maatregelen in acht neemt om een bevredigend resultaat te verkrijgen. We benadrukken de voordelen van minimale incisie chirurgie:

Ambulante chirurgie die de patiënt in staat stelt op eigen benen en zonder hulp naar buiten te lopen.

Plaatselijke verdoving beperkt de complicaties tot een minimum in vergelijking met andere vormen van verdoving.

Een incisie van 2 millimeter zorgt voor een snel herstel met weinig of geen ongemak.

Er hoeven geen vreemde voorwerpen, zoals naalden, te worden ingebracht, wat bij andere technieken wel nodig is.

Lager risico op infectie en snelle weefselgenezing.

Uitstekende resultaten op lange termijn.