Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2298

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2302

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2308

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2312

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2316

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2320

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2325

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2329

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2334

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-content/plugins/wp-optimize-premium/cache/class-wpo-cache-premium.php on line 422

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2298

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2302

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2308

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2312

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2316

Warning: Attempt to read property "post_status" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2320

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2325

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2329

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-admin/includes/template.php on line 2334

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /var/www/vhosts/clinicasanroman.com/httpdocs/wp-content/plugins/wp-optimize-premium/cache/class-wpo-cache-premium.php on line 422

WETTELIJKE KENNISGEVING

In overeenstemming met de informatieplicht in artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), informeert de eigenaar van de website u over het volgende:

    • Bedrijfsnaam: Elosnasi, S.L.
    • BTW-NUMMER: B54520465
    • Adres: Avenida Ramón y Cajal, 1, 03001 – Alicante (Alicante)

Ingeschreven in het handelsregister van Alicante in deel 3481, folio 69, sectie, bladzijdenummer A122877, inscriptie 1.

  • Beroepsvereniging: Lid van het Illustere College van Artsen van Alicante.
  • Lid: 03-0310448-2
  • Academische titel: Master in de Voetchirurgie

Binnen de door de wet gestelde grenzen aanvaardt Elosnasi, S.L. geen aansprakelijkheid voor het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, volledigheid, actualiteit en nauwkeurigheid van de gegevens of informatie op haar webpagina’s.

De inhoud en informatie zijn niet bindend voor Elosnasi, S.L. en vormen geen mening, advies of juridisch advies van welke aard dan ook, aangezien het slechts een dienst is die voor informatieve en informatieve doeleinden wordt aangeboden.

De internetpagina’s van Elosnasi, S.L. kunnen links bevatten naar andere pagina’s van derden waarover Elosnasi, S.L. geen controle heeft. Daarom kan Elosnasi, S.L. geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud die op websites van derden kan staan.

De teksten, afbeeldingen, geluiden, animaties, software en andere inhoud op deze website zijn het exclusieve eigendom van Elosnasi, S.L. of haar licentiegevers. Elke handeling van transmissie, distributie, overdracht, reproductie, opslag of gehele of gedeeltelijke openbare mededeling moet de uitdrukkelijke toestemming van Elosnasi, S.L. hebben.

Om toegang te krijgen tot sommige diensten die Elosnasi, S.L. via de website aanbiedt, moet u ook enkele persoonlijke gegevens verstrekken. In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, informeren wij u dat, door het invullen van deze formulieren, uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en verwerkt in de bestanden van Elosnasi, S.L. om u onze diensten te leveren en aan te bieden en om u te informeren over verbeteringen aan de website.

Wij informeren u ook dat u te allen tijde uw recht op toegang, rectificatie, annulering, verzet, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens kosteloos kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar: info@clinicasanroman.com of naar het volgende adres: Avenida Ramón y Cajal, 1, 03001 – Alicante (Alicante).

REV: 20.3009