Privacybeleid

Wij waarderen het dat u op deze pagina bent, het betekent dat uw gegevens belangrijk voor u zijn en dat u wilt weten waar ze naartoe gaan en wie ze verzamelt.

Bescherming van persoonlijke gegevens volgens de LOPD:


ELOSNASI, S.L., in toepassing van de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeert u hierbij dat
dat de persoonlijke gegevens die verzameld worden via de formulieren van de website: clinicasanroman.com, is
zijn opgenomen in de specifieke geautomatiseerde bestanden van gebruikers van ELOSNASI, S.L. diensten.

Het doel van het verzamelen en geautomatiseerd verwerken van persoonsgegevens is het onderhouden van de
commerciële relatie en de uitvoering van informatie-, opleidings-, advies- en andere activiteiten die typisch zijn voor
ELOSNASI, S.L.

Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan entiteiten die nodig zijn voor het verstrekken van de informatie.
naleving van het hierboven uiteengezette doel.

ELOSNASI, S.L. neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen.
zoals bepaald in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens.
circulatie.

Gebruikers kunnen te allen tijde hun recht op toegang, verzet, rectificatie en annulering uitoefenen.
erkend in de bovengenoemde Verordening (EU). Deze rechten kunnen door de gebruiker zelf worden uitgeoefend door middel van
e-mail naar: info@clinicasanroman.com of naar het adres: Avenida Ramón y Cajal Nº 1, C.P. 03001 – Alicante (Spanje).

De gebruiker verklaart dat alle door hem/haar verstrekte informatie waarheidsgetrouw en correct is, en verbindt zich ertoe om deze te handhaven.
bijgewerkt en ELOSNASI, S.L. van eventuele wijzigingen op de hoogte te stellen.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens:

Voor welke doeleinden zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken?


Bij ELOSNASI, S.L. verwerken we uw persoonlijke gegevens die via de Website zijn verzameld: www.clinicasanroman.com, met
voor de volgende doeleinden:

1. In het geval van het contracteren van de goederen en diensten die worden aangeboden via clinicasanroman.com, om de contractuele relatie te onderhouden, evenals het beheer, de administratie, de informatie, de levering en de verbetering van de service. verbetering van de service.

2. De gevraagde informatie verzenden via de formulieren op clinicasanroman.com

3. Het versturen van bulletins (nieuwsbrieven), evenals commerciële communicatie van promoties en/of reclame clinicasanroman.com en de sector.

1 Wij herinneren u eraan dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen het verzenden van commerciële berichten.
De aanvrager moet een e-mail sturen naar het bovenstaande adres.

De velden in deze registers moeten worden ingevuld, waardoor het onmogelijk is om de doelen waarvoor ze bedoeld zijn uit te voeren.
uitgedrukt in afwezigheid van dergelijke gegevens.

Hoe lang worden de verzamelde persoonlijke gegevens bewaard?


De verstrekte persoonlijke gegevens worden bewaard zolang de zakelijke relatie wordt onderhouden of u niet verzoekt om verwijdering ervan.
onderdrukking en voor de periode waarin wettelijke verantwoordelijkheden kunnen voortvloeien uit de geleverde diensten.

Legitimatie :De verwerking van uw gegevens wordt uitgevoerd op de volgende wettelijke grondslagen die dit legitimeren:

1. Het verzoek om informatie en/of het contracteren van de diensten van ELOSNASI, S.L., waarvan de voorwaarden in dit document worden uiteengezet.
voorwaarden zullen in ieder geval aan u beschikbaar worden gesteld, voordat u eventueel een contract afsluit.

2. Vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming, voor zover wij u informeren door u met ons in contact te brengen.
Dit privacybeleid, dat u na het lezen ervan kunt openen als u geïnteresseerd bent in het privacybeleid.
U kunt accepteren door een verklaring of een duidelijke bevestigende handeling, zoals de markering
van een daarvoor bestemde doos.

Als u ons uw gegevens niet, onjuist of onvolledig verstrekt, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen,
het onmogelijk is om u de gevraagde informatie te verstrekken of om het contract voor de diensten uit te voeren.

Doelgroep:
De gegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten ELOSNASI, S.L., tenzij dit wettelijk verplicht is.

Gegevens verzameld door gebruikers van de services

In gevallen waarin de gebruiker bestanden met persoonlijke gegevens op de hostingservers plaatst
gedeeld, is ELOSNASI, S.L. niet verantwoordelijk voor het niet naleven van de RGPD door de gebruiker.

Bewaren van gegevens in overeenstemming met de LSSI

ELOSNASI, S.L. informeert dat, als aanbieder van datahostingdiensten en krachtens de bepalingen van de
Wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI), gehandhaafd door
gedurende een periode van maximaal 12 maanden de informatie die nodig is om de oorsprong van de gehoste gegevens en de
tijdstip waarop de dienstverlening begon. Het bewaren van deze gegevens heeft geen invloed op de geheimhouding van de
communicatie en mag alleen worden gebruikt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
openbare veiligheid, en stellen zich ter beschikking van rechters en/of rechtbanken of het ministerie dat dit vereist.
Het doorgeven van gegevens aan de Strijdkrachten en Korpsen van de Staat zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van de reglementen over
bescherming van persoonlijke gegevens.

3
Intellectuele eigendomsrechten clinicasanroman.com

ELOSNASI, S.L. is de eigenaar van alle auteursrechten, intellectuele en industriële eigendomsrechten, knowhow en alle andere rechten.
rechten hebben betrekking op de inhoud van de website www.clinicasanroman.com en de diensten die op de website worden aangeboden.
en de programma’s die nodig zijn voor de uitvoering ervan en gerelateerde informatie.

De reproductie, publicatie en/of enig ander dan strikt privégebruik van de inhoud, geheel of gedeeltelijk, van de
www.clinicasanroman.com website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Software Intellectueel Eigendom

De gebruiker moet de door ELOSNASI, S.L. beschikbaar gestelde programma’s van derden respecteren, zelfs als deze gratis zijn.
en/of openbare verwijdering.

ELOSNASI, S.L. heeft de noodzakelijke exploitatie- en intellectuele eigendomsrechten op de software.

De gebruiker verwerft geen rechten of licenties voor de gecontracteerde service, op de software die nodig is voor het
serviceverlening, noch op de technische informatie die de service bewaakt, met uitzondering van de
rechten en licenties die nodig zijn voor de uitvoering van de gecontracteerde diensten en alleen voor de duur van het contract.
hetzelfde.

Voor elke actie die buiten de uitvoering van het contract valt, heeft de gebruiker schriftelijke toestemming nodig van
van ELOSNASI, S.L., en het is de gebruiker verboden om de configuratie, structuur en bestanden van de website te openen, te wijzigen, te visualiseren.
van de servers die eigendom zijn van ELOSNASI, S.L., de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid op zich nemen die voortvloeit uit elke
die kunnen optreden op servers en beveiligingssystemen als direct gevolg van een
nalatig of kwaadwillig gedrag van hun kant.

GEGEVENSBEHEERDER EN GEGEVENSVERWERKERS.
ELOSNASI, S.L. is verantwoordelijk voor het gegevensbestand.

Als verwerkers buiten de bovengenoemde controller:

ELOSNASI, S.L.P. heeft hostingdiensten uitbesteed aan OVH (geïdentificeerd met het commerciële merk OVH), met fiscaal adres Calle Princesa, 22; 2º Dcha. 28008 Madrid en C.I.F B83834747 . U kunt het privacybeleid en andere juridische aspecten van dit bedrijf raadplegen via de volgende link:
https://www.ovh.es/proteccion-datos-personales/

DIENSTEN DIE DOOR DERDEN OP DEZE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN.
Om diensten te verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van haar activiteit, maakt https://clinicasanroman.com gebruik van de volgende dienstverleners onder hun overeenkomstige privacyvoorwaarden.

Hosting: OVH
Webplatform: WordPress
WordPress sjabloonplatforms: Elementor
Privacy van trackingbronnen die op deze site worden gebruikt: Google (Analytics)
Online Chatten: tawk.to
Delen via sociale media: Ultieme sociale media PLUS
https://clinicasanroman.com kijkt ook naar de voorkeuren, demografische gegevens, verkeerspatronen en andere verzamelde informatie van uw gebruikers om beter te begrijpen wie uw publiek is en wat ze nodig hebben.

De gebruiker, en in het algemeen elke natuurlijke of rechtspersoon, mag een hyperlink of technisch linkapparaat (bijvoorbeeld links of knoppen) maken van zijn website naar https://clinicasanroman.com (de “Hyperlink”). Het plaatsen van een Hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van een relatie tussen https://clinicasanroman.com en de eigenaar van de site of webpagina waarop de Hyperlink is geplaatst, noch de aanvaarding of goedkeuring door https://clinicasanroman.com van de inhoud of diensten ervan. In elk geval behoudt https://clinicasanroman.com zich het recht voor om een Hyperlink naar de Website te allen tijde te verbieden of uit te schakelen.

SYSTEMEN VOOR HET VASTLEGGEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN HUN DOEL
1) Contactformulier: Er is een contactformulier dat bedoeld is om te reageren op vragen, suggesties of professioneel contact. In dit geval wordt het e-mailadres gebruikt om hen te antwoorden en om de informatie die de gebruiker nodig heeft via de website te versturen, deze gegevens worden opgeslagen op de servers van OVH.

2) Cookies: Wanneer de gebruiker zich registreert of op deze website surft, worden er “cookies” opgeslagen. De gebruiker kan op elk moment het cookiebeleid raadplegen voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe deze uitgeschakeld kunnen worden.

3) Volgsystemen die op deze site worden gebruikt: Google (Analytics), https://clinicasanroman.com bestudeert ook gebruikersvoorkeuren, demografische gegevens, verkeerspatronen en andere informatie om beter te begrijpen wie uw publiek is en wat zij nodig hebben.

Ik wil u ook informeren dat we soms Facebook Ads gebruiken om klanten aan te trekken, zodat u bij het genereren van een advertentie het publiek kunt segmenteren op basis van locatie, demografie, interesses, etc. De gegevens die door dit platform worden verkregen, vallen dus onder dit privacybeleid vanaf het moment dat de gebruiker zijn gegevens achterlaat.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen, verkopen, verhuren of leasen met andere partijen. Wij kunnen bepaalde informatie delen met bevoegde externe dienstverleners die nodig zijn om bepaalde diensten te leveren.

SOCIALE PLUG-INS.
Op onze website bieden wij u links en diensten met betrekking tot de verschillende sociale netwerken (bijv. Facebook “Like”). Als u lid bent van een sociaal netwerk en op de bijbehorende link klikt, kan de aanbieder van het sociale netwerk uw profielgegevens koppelen aan de informatie en uw bezoek aan die website.

Het is daarom raadzaam om u te informeren over de functies en het beleid met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van het betreffende sociale netwerk, als u een van onze webpagina’s opent met een van hun profielen op het sociale netwerk of informatie deelt via hen.

U kunt het privacybeleid van de verschillende sociale netwerken op elk gewenst moment bekijken en uw profiel configureren om uw privacy te waarborgen. Wij raden u aan om u vertrouwd te maken met de gebruiksvoorwaarden van deze sociale netwerken voordat u ze gaat gebruiken:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy
Youtube: https://www.youtube.com/static?gl=ES&template=terms&hl=es
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Instagram: https://about.instagram.com/es-la/safety
Intellectueel eigendom van gehoste inhoud
Het gebruik van de door ELOSNASI, S.L. geleverde diensten in strijd met de wetgeving inzake intellectueel eigendom is verboden.
en in het bijzonder van:

– Gebruik dat in strijd is met de Spaanse wetgeving of inbreuk maakt op de rechten van derden.

– De publicatie of verzending van inhoud die, naar de mening van ELOSNASI, S.L., leidt tot
gewelddadig, obsceen, beledigend, onwettig, racistisch, xenofoob of lasterlijk zijn.

– Cracks, softwareserienummers of andere inhoud die inbreuk maakt op de rechten van de
intellectueel eigendom van derden.

– Het verzamelen en/of gebruiken van persoonlijke gegevens van andere gebruikers zonder hun uitdrukkelijke toestemming of zonder hun toestemming
in strijd met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

– Het gebruik van de e-mailserver en e-mailadressen van het domein voor het verzenden van e-mails is
van spam.

4 De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn website, de verzonden en opgeslagen informatie, de
hyperlinks, claims van derden en rechtszaken met betrekking tot intellectueel eigendom,
rechten van derden en bescherming van minderjarigen.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving en de regels die betrekking hebben op de
werking van de online dienst, e-commerce, auteursrecht, handhaving van de openbare orde, evenals
universele principes van internetgebruik.

De gebruiker zal ELOSNASI, S.L. schadeloosstellen voor de kosten die ELOSNASI, S.L. maakt in een van de volgende gevallen
oorzaak waarvoor de gebruiker aansprakelijk is, met inbegrip van juridische kosten en uitgaven, ook in het geval van
in het geval van een niet-definitieve rechterlijke beslissing.

Bescherming van gehoste informatie:


ELOSNASI, S.L. maakt reservekopieën van de inhoud die op haar servers wordt gehost, maar het is niet
is niet verantwoordelijk voor het verlies of het per ongeluk verwijderen van gegevens door gebruikers. Het doet ook niet
garandeert de volledige vervanging van gegevens die door gebruikers zijn verwijderd, aangezien dergelijke gegevens
verwijderd en/of gewijzigd tijdens de periode sinds de laatste back-up.
De aangeboden diensten, met uitzondering van specifieke back-updiensten, omvatten niet de vervanging van inhoud.
bewaard in de reservekopieën die door ELOSNASI, S.L. zijn gemaakt, wanneer dit verlies aan de gebruiker kan worden toegeschreven;
in dit geval wordt een vergoeding bepaald op basis van de complexiteit en het volume van de terugvordering, onder voorbehoud van voorafgaande kennisgeving.
gebruikersacceptatie.

De vervanging van verwijderde gegevens is alleen inbegrepen in de prijs van de service als het verlies van de inhoud te wijten is aan
aan oorzaken die kunnen worden toegeschreven aan ELOSNASI, S.L..

Commerciële communicatie


In toepassing van het LSSI. ELOSNASI, S.L. stuurt geen reclame of promotionele berichten per post.
elektronische of andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen die nog niet eerder waren aangevraagd of
uitdrukkelijk zijn toegestaan door degenen tot wie zij zijn gericht.

In het geval van gebruikers met wie een voorafgaande contractuele relatie bestaat, is ELOSNASI, S.L. gemachtigd om de volgende informatie naar gebruikers te sturen
van commerciële communicatie die verwijst naar producten of diensten van ELOSNASI, S.L. die vergelijkbaar zijn met de producten of diensten die ELOSNASI, S.L. aanbiedt.
aanvankelijk met de klant waren gecontracteerd.

In elk geval kan de gebruiker, na zijn of haar identiteit te hebben bewezen, verzoeken om geen commerciële informatie meer naar hem of haar te sturen.
via de kanalen van de Klantenservice.