Síguenos en Facebook
default image
Síguenos en Facebook

Ervaring  voetoperaties Clinica San Roman Alicante.

 

Op  29-3-16 onderging ik een operatie aan  beide voeten, 8 tenen tegelijkertijd, waarvan met name   de scheefstand  van mijn grote teen links en het bij behorende middenvoetsbeentje als complex golden.

Op 11 augustus, na 4 ½ maand,  heb ik al weer de Heuvelland 4 daagse in Limburg gelopen!

 

Ik heb  besloten om me  te laten opereren door dr. San Roman, na uitgebreid  overleg met mijn behandelend orthopeed in Nederland, die kritisch maar steunend mee dacht.

Ik zag nl erg op tegen de periode dat ik in het gips zou moeten vanwege de complexe teen  links en dan had ik later nog 3x een aparte  operatie te ondergaan voor de correctie van Hallux valgus aan de rechter voet en  alle klauwtenen aan beide voeten.

Dr San Roman beantwoordde al mijn vragen via de e-mail erg open en dat gaf veel vertrouwen.

De  techniek die hij toepast, wordt in de VS al vele jaren gedaan en in Spanje meer toegepast, maar hij heeft hem heel erg verfijnd en doet niets anders.

De operatie gebeurt onder lokale verdoving rond de enkel, zodat het gevoel uit je voet is, maar je de tenen kunt bewegen, want de motoriek is nodig om dmv micro-invasieve chirurgie de juiste stand  en correctie te bereiken.

Na 1 uur  was hij klaar met  1 voet en na een korte pauze  nog 1 uur nodig voor de andere voet.

Er kwam geen plaatje en schroefje aan te pas.

 

Daarna werd ik uitgebreid ingetaped rond alle tenen en de voorvoet en ging ik in verbandschoenen.

Ik kon  ‘lopen’, dwz stappen zetten zonder af te wikkelen, dus je kunt jezelf goed redden.

 

Ik bleef 1 week in Alicante in een hotel (eigen kosten) en kreeg voor die periode een rolstoel mee van de kliniek, want je moet na 1 week voor controle komen en kunt daarna naar huis. Ze zijn zelf 24u/ dg telefonisch bereikbaar voor vragen en advies.

Ik heb maar 2 dg pijnstilling nodig gehad en zelden daarna.

 

Bij de  1e controle worden ook meteen 3 vormen van silicone teenstukken (orthesen) op maat gemaakt, die je gaat dragen als je na 6wk een controle-foto laat maken en deze aan hen mailt en je  zelf het tape verband kunt verwijderen.

 

De huid van je voeten is dan enkele weken wat overgevoelig en je voeten zijn sneller dik, maar dat gaat over. De orthesen wordt geadviseerd om in ieder geval  6 maanden te dragen ( eerst de grotere vormen) en dan ook nog steeds op platte schoenen te lopen die je voeten goed steunen.

 

Ik ben zeer tevreden over de communicatie, behandeling en service van Clinica San Roman en kan het van harte aanbevelen. Ook  mijn orthopeed was onder de indruk van het resultaat.

Helaas wordt het  meestal niet vergoed door  de Nederlandse  ziektekostenverzekeraars.

 

Wendela v.d. Laan Huisarts.

 

Experience foot operations Clinica San Roman Alicante.

 

On 29-3-16 I underwent surgery on both feet, 8 toes at the same time, of which especially the skew angle of my left big toe  and the related metatarsal could be called complex.

On 11 August, after 4 ½ month, I did a 4 day uphill/downhill hike in Limburg!

 

I’ve decided to let me operate by Dr. San Roman, after extensive consultation with my orthopedic surgeon in Netherlands, who helped my thought process along in a critical but supporting way.

I was apprehensive of the period that my foot needed to be in a cast because of the complicated operation on the left toe and furthermore I would need three more surgeries for the correction of the Hallux valgus on the right foot and the claw toes on both feet.

Dr. San Roman answered all my questions through email very swiftly and openly and that gave a lot of confidence.

The technique he uses, has been in use in the US for years and is also often used in Spain, but he has refined it  and specializes in it.

The operation is done under local anesthetic around the ankle, so that you don’t feel your foot, but can still move the toes, because the movement is needed to achieve the proper orientation and correction through micro-invasive surgery.

After 1 hour the first foot was ready and after a short break 1 more hour for the other foot.

No plates or screws involved!

 

Afterwards my feet were thoroughly taped in around all toes and the forefoot and I was given “bandage shoes”.

With these I was already able to ‘ walk ‘ out of the Clinica, i.e. small steps without unwinding the foot, anyway one is able to move on ones one.

 

I stayed 1 week in Alicante in a hotel (own expense) and got a wheelchair from the Clinica for that period. After one week you need to come in for a control visit, after which you can go home. They themselves can be reached 24/7 by telephone for questions and advice.

I only needed pain killers for the first 2 days and hardly ever thereafter.

 

At the control visit 3 forms of silicone toe pieces (Orthotics) are custom made, that you’re going to wear after 6 weeks, when you send over some x-ray pictures and have them tell you everything looks okay and you can remove the bandages from your feet, which you can easily do by yourself.

 

The skin of your feet is a bit hypersensitive for a few weeks and your feet are easily swollen, but that will pass. You’re advised to wear the orthotics for at least 6 months (first the larger ones) and walk on flat shoes that support your feet well.

 

I am very pleased with the communication, treatment and service of Clinica San Roman and highly recommend it. My Dutch  orthopedic surgeon was also impressed with the result.

Unfortunately, the surgery is usually not reimbursed by the Dutch health insurance companies.

 

Wendela van der Laan GP.

Síguenos en Facebook

Wendela van der Laan GP. julio 28, 2017

Síguenos en Facebook